ZPEVNĚNÉ PLOCHY DFH-HAUS CZ S.R.O.

Naše společnost se podílí na stavbě „PROVIZORNÍ USKLADNĚNÍ MATERIÁLU NA STAVENIŠTI ZPEVNĚNÉ PLOCHY DFH-HAUS CZ S.R.O.“. Jedná se o rozšíření skladových ploch firmy DFH-HAUS CZ, která se zaměřuje na výrobu nízkoenergetických dřevostaveb značky OKAL pro německý trh. Provádíme skrývku lesní hrabanky a HTÚ o velikosti 30 000 m3. Odkop zářezu, následný odvoz přebytečné zeminy na skládku a stabilizace zemin půdní frézou. Dále také veškeré konstrukční vrstvy zpevněných ploch ze štěrkodrtí, KSC a pokládku asfaltových vrstev celkové výměry 13 171 m2.

Naše společnost disponuje rozsáhlým parkem mechanizačních prostředků a stavebních strojů včetně velkého množství příslušenství.