19

Výstavba prodejního centra ZELENÝ TROJÚHELNÍK – JIH, Plzeň – I. Etapa

Stavba BAUHAUSU byla zahájena na „zelené louce“ odstraněním porostu a sejmutím ornice v ploše 67500 m2. Následně byly provedeny HTÚ včetně stabilizace plání pomocí pojiv v rozsahu 43000m2 . Dále jsme realizovali kompletní konstrukce zpevněných ploch v tomto objemu: asfaltové komunikace – 12300 m2 včetně odbočovacího pruhu a dvou křižovatkových propojení s Folmavskou ulicí, konstrukční vrstvy pod cementobetonovou venkovní plochu – 5000 m2, konstrukční vrstvy pod cementobetonovou desku v hale – 21000 m2, parkoviště pro zákazníky – 5150 m2, chodníky – 3000 m2. Součástí stavby bylo i provedení kompletních sadových úprav, retenční nádrže pro dešťové vody, svislého a vodorovného dopravního značení.

Technické údaje

InvestorBAUHAUS
Termín realizaceŘíjen 2012 - Březen 2013
LokalitaPlzeň - Borská pole