Klaus Timber

VÝSTAVBA AREÁLU KLAUS TIMBER

Provedení hrubých terénních úprav a zemních prací, výstavba dešťové, splaškové a kontaminované kanalizace, ORL, vodovodu, rozvodu tepla, elektro a VO.

Kompletní provedení zpevněných ploch a komunikací.

Technické údaje

InvestorKlaus Timber a.s.
Termín realizacečerven 2018 - říjen 2019
LokalitaDvorec u Nepomuka