19

Výrobní hala na p.p.č.3980, k.ú. Chodová Planá

Předmětem výstavby bylo provedení 181 m dešťové kanalizace z RN do potoka, 92 m kanalizace Expedice a podchycení 225 m průmyslových vod. Kanalizace včetně zemních prací pro ČOV, 88 m splaškové kanalizace a 62 m dešťové kanalizace pro stávající ORL. Zpevněné plochy – variantní řešení skladby komunikace, rekonstrukce parkoviště 585 m2 pro osobní automobily – variantní řešení skladby komunikace. Demolice trafostanice včetně drcení vybouraných materiálů.

Technické údaje

InvestorEMPEX Holding s.r.o.
Termín realizaceZáří 2015 - Leden 2016
LokalitaChodová Planá