Uzel

UZEL PLZEŇ, 3. STAVBA – PŘESMYK DOMAŽLICKÉ TRATI

V rámci stavby byla změněna konfigurace kolejiště v obvodu Jižní Předměstí a v místě vlastního přesmyku domažlické trati, upraveno vlečkové kolejiště ŠKODA INVESTMENT, přeložena a zdvojkolejněna trať směr Domažlice včetně zřízení nové zastávky Plzeň-Skvrňany a přeložena silnice I/26 Domažlická ulice, včetně zřízení mostu nad železniční tratí. V oblasti byly provedeny rozsáhlé demolice pozemních objektů i technických zařízení a přeložky inženýrských sítí.

Naše společnost realizovala veškeré zemní práce – přípravu území, odkopávky, násypy, stabilizaci zemin a také zřízení konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku ze štěrkodrtí včetně trativodů, v neposlední řadě rozprostření ornice včetně osevu hydroosevem pro trať Plzeň – Domažlice a Plzeň – Cheb.

odkopávky: 34 660 m3

násypy: 37 266 m3

štěrkodrť: 6 657 m3

trativody: 2 447 m

Dále s tím související veškeré objekty komunikací, jako hlavní přeložka Domažlické ulice – Komunikace I/26 včetně přilehlých chodníků pro pěší a cyklisty, Napojení bývalého areálu Škoda, Místní komunikace k objektu Domažlická 1133, Místní komunikace podél trati, příjezdové komunikace ke kolektorům a několik menších objektů.

A v neposlední řadě demolice objektů Most v km 106,366 trati Plzeň-Domažlice (Faltusův most) a Železniční most v km 107,541.

Technické údaje

InvestorSpráva železniční dopravní cesty, s. o.
Termín realizacesrpen 2018 - duben 2020
LokalitaPlzeň, Domažlická ulice