15

STÁČENÍ, SKLADOVÁNÍ A VÝDEJ PHM – TLUSTICE

Na přání investora jsme prováděli na okraji Tlustic u Hořovic v bývalém areálu ČKD kompletní areál pro velkokapacitní stáčení PHM z vlečky do podzemních i nadzemních nádrží a jejich následné přečerpávaní do cisteren.

Z tohoto důvodu muselo dojít k demolicím malých objektů, vykácení drobných stromů a přípravě území pro další výstavbu. Ihned po skončení přípravných prací byl proveden výkop pro podzemní nádrže včetně armování a vybetonování základů pro všechny nádrže. Dle požadavku hasičů byla vykopána retenční nádrž sloužící jako zásobník požární vody. Do této nádrže je voda napouštěna přes 8 ks uličních vpustí a šterbinový žlab. Pro vrátnici ve vjezdu do areálu byl proveden výkop základů a dopojení inženýrských sítí vč. osazení čistírny odpadních vod.

Napojení areálu na stávající komunikace bylo provedeno 150 m dlouhou asfaltovou komunikací, která dále vedla okolo retenční nádrže ke stáčení do cisteren. Pro obsluhu areálu bylo vystavěno parkoviště pro osobní automobily ze zámkové dlažby a parkoviště pro 15 nákladních automobilů z asfaltového recyklátu.

Technické údaje

InvestorTerminal Oil a.s.
Termín realizaceČervenec 2011 - Únor 2012
LokalitaTlustice u Hořovic