Dlážděná

REKONSTRUKCE DLÁŽDĚNÉ ULICE PLZEŇ – RADOBYČICE

Rekonstrukce komunikace v ulici Dlážděná, Litická, Do Štěnovic a K Doudlevcům s novým živičným povrchem. Součástí akce byla výstavba nových autobusových zastávek včetně přístřešků, parkovacích stání, chodníků a dalších zpevněných ploch. Dále byla provedena nová dešťová kanalizace s odvodněním komunikace, přeložka STL plynovodu a vodovodu, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Při stavbě okružní křižovatky bylo zapotřebí posunout oplocení dvou objektů.

Technické údaje

InvestorStatutární město Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Termín realizaceduben 2019 - červen 2020
LokalitaPlzeň - Radobyčice