19

Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1.ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport

Jednalo se o rozšíření stávajícího atletického sportoviště z atletického oválu 330 m na 400 m. Uvnitř oválu je realizováno fotbalové hřiště 100×63,4 m. Uvnitř atletického oválu je umístěn sektor pro skok do dálky, skok do výšky a víceúčelové hřiště (volejbal, tenis). Zároveň byly vybudovány šatny a sociální zařízení pro veřejnost. Tento objekt je umístěn na pozemku v blízkosti školy.

Stavba byla rozčleněna a realizována dle stavebních objektů. Provedení samotného atletického oválu o rozloze 4825 m2, fotbalové hřiště z umělého trávníku o rozloze 7295 m2 s kompletním drenážním systémem o délce 1500 m lemované betonovými obrubami v délce 1200 m. Objektu pro zázemí včetně vybavení skříňkami a lavicemi, provedení demolice stávajícího oplocení a zhotovení oplocení nového. Odstranění části stávající cyklostezky a realizaci nové o rozloze 400 m2. Celkové provedení terénních a sadových úprav. Součástí dodávky bylo vybavení fotbalového hřiště hliníkovými brankami se sítí, doskočištěm s odrazovým prknem, skok vysoký a osazení tribuny lavicemi pro diváky. V průběhu výstavby bylo nutné provést zajištění stávajícího kolektoru, který zůstal po provedení zemních prací částečně odkryt a zasahoval do koncepce celku hřiště. Zajištění bylo provedeno vyvrtáním a zhotovením železobetonových piloti v průměrné hloubce 8 m v počtu 63 ks za kolektorem, položením 30 ks prefabrikovaných železobetonových prvků na strop kolektoru pro jeho ukotvení a stažení táhly k pilotám.

Technické údaje

InvestorStatutární Město Plzeň
Termín realizaceŘíjen 2011 - Červenec 2012
LokalitaPlzeň – Bolevec