12

Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)

Na stavbě RICE jsme realizovali zemní práce pro firmu Zlínstav. Práce spočívaly v odstranění orniční vrstvy, provedení výkopových prací pro kolektor a pro hlavní objekty budovy. Dále jsme prováděli zemní práce pro zpevněné plochy, samostatné parkoviště, včetně provedení stabilizace pláně a konstrukčních vrstev ŠD, MZK. Nakonec bylo provedeno rozprostření ornice pro sadové úpravy.

Technické údaje

InvestorZápadočeská univerzita v Plzni
Termín realizaceÚnor 2014 - Říjen 2015
LokalitaPlzeň - Borská pole