19

PRŮMYSLOVÝ PARK ACCOLADE CHEB SO 01

Předmětem výstavby bylo sejmutí 10 165 m3 ornice, zřízení dešťové a splaškové kanalizace v celkové délce 3 107 m, položení 623 m požárního vodovodu DN 250 z tvárné litiny a 51 m pitného vodovodu DN 160 z materiálu PE vč. vystrojení vodoměrné šachty. Osazení dvou čerpacích stanic, odlučovače tuků a dvou ORL jímek. Dále také zřízení plynovodní přípojky včetně vnitroareálového rozvodu. Provedení konstrukčních vrstev pod halou o výměře 13 924 m2 a základových pasů pod stavební objekty o celkovém objemu 558 m3 betonu. Při provádění povrchových úprav, bylo položeno 3 140 m betonových obrubníků, 8 800 m2 betonové dlažby, 550 m2 žulové dlažby, 2 600 m2 živičných vrstev a 3 000 m2 CB krytu před nákladovými můstky.

Technické údaje

InvestorPanattoni Europe
Termín realizaceListopad 2015 - Květen 2016
LokalitaPrůmyslový Park Cheb