dav

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA ÚHERCE 2013 – HALA 30T

Ve stávající průmyslové zóně bylo potřeba v rekordně krátkém čase provést Hrubé terénní úpravy pro halu 31 000 m2 a komunikace a parkovací plochy o výměře 27 000 m2.

Vzhledem k velkému deficitu zeminy bylo nutno dovézt přes 110 000 m3 zeminy. Odklonit stávající potok, který protékal přes staveniště. Na hranici pozemku u stávající páteřní komunikace byly připraveny přípojné body pro vodovod, splaškovou kanalizaci a plynovod. V režii Naší firmy bylo provedení pokládky inženýrských sítí okolo budované haly včetně výkopu pro dvě velkokapacitní retenční nádrže. Bylo položeno několik kilometrů sítí za necelé dva měsíce.

Všechny areálové komunikace včetně odstavných ploch jsou provedeny ze zámkové dlažby odvodněné uličními vpusťmi a přibližně 400 m štěrbinových žlabů.

Pro připojení nové průmyslové zóny bylo v rámci akce provedeno vybudování nové komunikace v délce 400 m včetně pokládky všech sítí potřebných pro vybudování nové zóny.

Pro splnění všech požadavků úřadů byla zkapacitněna stávající ČOV výstavbou nového reaktoru. Naše firma prováděla výkop jámy a pokládku všech potřebných inženýrských sítí včetně provedení nové příjezdové asfaltové komunikace.

Technické údaje

InvestorPanattoni Europe
Termín realizaceKvěten 2016 - Říjen 2016
LokalitaÚherce u Plzně