OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Připojení místních komunikací na obchvat Rokycany – Hrádek

Na této stavbě realizovala naše firma kompletní HTÚ budoucích komunikací a chodníkových ploch. Po skrývce ornice, byl proveden odkop 2600 m3 zeminy a dále provedení hutněného násypového tělesa z vhodného materiálu o kubatuře 1600 m3. Dalším bodem bylo provedení infrastruktury a to dešťové kanalizace z kameninových trub DN 300 – DN 400 v celkové délce 319 m a železobetonových trub DN 600, dále 411 m vodovodu z tvárné litiny DN 100 – DN 150, rozvodů plynovodu a veřejného osvětlení. Neopomenutelnou součástí našich stavebních prací, bylo vybudování kompletní konstrukce komunikace a chodníků, včetně výsadby zeleně a založení trávníků.

Technické údaje

InvestorMěsto Rokycany
Termín realizaceČervenec 2014 - Listopad 2014
LokalitaRokycany