PŘESTAVBA VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ, VČETNĚ MOSTŮ MIKULÁŠSKÁ

Naše společnost se v současné době podílí na stavbě „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního vlakového nádraží, včetně mostů v ul. Mikulášská v Plzni“. Provádíme náročnou přeložku vejčité stoky 1100/600 ve stísněných podmínkách. Dále pak odkopy za opěrami a demolice opěr již demontovaného železničního mostu, včetně odvozu přebytečné zeminy na skládku. A v neposlední řadě také demolice objektů včetně ubourání stávajícího podchodu pod ulicí Mikulášská.

Naše společnost disponuje rozsáhlým parkem mechanizačních prostředků a stavebních strojů včetně velkého množství příslušenství.