OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Plzeňský Prazdroj – přístavba skladu CS

Předmětem prací bylo vybudování nového distribučního skladu, který byl přistavěn ke stávající stáčírně PU. V první fázi realizace byly provedeny demolice stávajících zpevněných ploch a zbytku železobetonových patek v místě budoucího skladu. Vzhledem k nestabilnímu podloží pod halou byla provedena sanace podloží výměnou nevhodné zeminy kamenivem 0-150 mm v ploše 7 000 m2. Po provedení zemních prací pro halu (patky, pasy) a montáži vlastní haly jsme dovezli a dorovnali ŠD se zakalením kamenivem 0-4 mm pro pokládku izolace pod žel. bet. desku. Součástí stavebních prací bylo i provedení kanalizační stoky z PVC KG DN 250 – 105 m, přeložky požárních vodovodů PE DN 160 v délce 115 m a provedení zpevněných ploch a komunikací v rozsahu – 8 200 m2 stabilizace plání hydraulickými pojivy, 5 400 m2 komunikace z asfaltobetonu, 1 600 m2 komunikace z cementobetonového krytu, 500 m2 zpevněných ploch pro chodníky a stání pro kontejnery. Na konec jsme provedli sadové úpravy a svislé a vodorovné dopravní značení.

Technické údaje

InvestorPlzeňský Prazdroj a.s.
Termín realizaceSrpen 2015 - Květen 2016
Lokalitaareál Plzeňského Prazdroje v Plzni