OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV

V obci Nezvěstice jsme realizovali společně ve sdružení s firmou Stavmonta odkanalizování obce do nové ČOV. Převážná část splaškových vod je odvedena gravitační kanalizací DN 250 a DN 500 PP Master. Vzhledem k nepříznivé konfiguraci terénu bylo nutné vybudovat 4 čerpací stanice, z kterých byly provedeny výtlačné potrubí DN 100 do páteřní sběrné stoky vedoucí k ČOV. V této souvislosti bylo nutné realizovat tři protlaky přes komunikace a překop přes řeku, tři překopy přes potok a přeložky inženýrských sítí.

Do našeho objemu prací patřila realizace 2300 m kanalizace DN 250, DN 500 PP Master, dvou čerpacích stanic, přeložky inženýrských sítí a nádrže ČOV včetně příjezdové komunikace.

Technické údaje

Investorobec Nezvěstice
Termín realizaceŘíjen 2014 - Říjen 2015
LokalitaNezvěstice