19

Odbahnění a úprava vodní nádrže Dolní Šafranice

Jednalo se o realizaci odbahnění nádrže Dolní Šafranice, bylo provedeno snížení současného dna, o objemu 3185 m3. Před odtěžením bylo provedeno odstranění kamenného stávajícího návodního líce. Po odtěžení nánosu dna, bylo provedeno vyrovnání a doplnění sklonu návodního líce. Okolní břehy svahovány. Po svahování návodního líce provedena filtrační vrstva ze štěrkopísku a kamenný zához. Úpravy na hrázi byly provedeny vybouráním stávajícího vypouštěcího zařízení a zhotovením nového železobetonového. Odpadní potrubí PVC DN 300 vyúsťující do potoka. Dále byl proveden objekt bezpečnostního přepadu. Zpevnění hráze je provedeno z podkladní vrstvy ze štěrku 32/63 a vrstvy štěrkodrti.

Technické údaje

InvestorMěsto Spálené Poříčí
Termín realizaceÚnor 2012 - Červen 2012
LokalitaSpálené Poříčí