16

OBYTNÁ ZÓNA ŠŤÁHLAVY LOKALITA U NÁDRAŽÍ

Zadáním projektu bylo vybudovat kompletní infrastrukturu pro výstavbu 65 rodinných domů na okraji obce Štáhlavy. Bylo tedy nutné vybudovat kanalizační řady v profilech DN 250 – DN 800 o celkové délce 1010 m. Ke každé nemovitosti byla provedena přípojka na hranici pozemku. Celkem tedy 65 přípojek DN 150 v průměrné délce 5,5 m. Pro zásobování objektů pitnou vodou byl proveden vodovodní řad PE DN 100 v délce 875 m, na němž bylo vysazeno 8 ks hydrantů Hawle a 65 vodovodních přípojek. Plynovod se stává z 970 m PE DN 63 a přípojek DN 32 v délce 410 m zakončených ve sdružených pilířích na hranicích pozemků. Po provedení kompletních inženýrských sítí byla srovnána zemina na výšku pláně a provedena vápenná stabilizace. Celkem bylo provedeno 175 m asfaltové komunikace šířky 8,5 m a 720 m v zámkové dlažby šířky 6 m.

Technické údaje

InvestorDevelopment area s.r.o.
Termín realizaceDuben 2012 - Červen 2012
LokalitaŠtáhlavy