19

NOVOSTAVBA OBJEKTU ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PLZEŇSKÉHO KRAJE

Pro novostavbu Zdravotnické záchranné služby jsme prováděli zpevněné plochy.

Jednalo se o napojení nově navržených komunikací na stávající obslužné a napojení hlavního vjezdu na frekventovanou Klatovskou třídu. V areálu bylo vybudováno 25 parkovacích stání pro automobily ze zámkové dlažby a provedena sanace nevhodných zemin do hloubky půl metru pod pláň. Výměna nevhodných zemin proběhla z dovezené vhodné nenamrzavé zeminy. Po provedení konstrukčních vrstev a obrub v délce 360 m byl proveden asfaltový povrch v ploše 1886 m2.

Na závěr bylo realizováno dopravní značení v celém areálu a proveden osev travním semenem.

Technické údaje

InvestorPlzeňský kraj
Termín realizaceDuben 2013 - Červen 2013
LokalitaPlzeň - Klatovská