19

MULTIFUNKČNÍ AREÁL A IN-LINE OVÁL NEZVĚSTICE

Jednalo se o realizaci stavby víceúčelového areálu s in-line dráhou. Součástí stavby bylo vybudování asfaltové in-line dráhy o rozloze 2000 m2, areál lemovaný betonovými obrubami v délce 1238 m, hřiště na plážový volejbal a házenou, hracích prvků, přístřešku. Zajištění systému čištění a zachycování dešťových vod v akumulační nádrži ze sportovního areálu v Nezvěsticích, s přepadem do stávající kanalizace v obci, vytvoření systému pro zavlažování sportoviště akumulovanými dešťovými vodami. Provedení opravy úseku stávající dešťové kanalizace v délce 120 m z matriálu PVC KG DN 300. Elektrické instalace, rekonstrukce VO a sadové úpravy.

Technické údaje

InvestorObec Nezvěstice
Termín realizaceŘíjen 2013 - Květen 2014
LokalitaNezvěstice