16

LOGISTICKÝ AREÁL ALFASPED A JABLOTRON

V náročných klimatických podmínkách, v zimním období v podhůří Jizerských hor byly vystavěny dvě kompletní haly a veškeré příjezdové komunikace včetně parkovišť jak pro osobní, tak nákladní automobily.

Areál nacházející se na okraji obce bylo nutné připojit kanalizačními přivaděči na dešťovou i splaškovou kanalizaci a také vybudovat zcela nové přípojky vodovodu a plynovodu.

Ve svažitém terénu bylo nutné provést složité terénní úpravy ve skále a kompletní provedení všech inženýrských sítí. Dále byly osazeny velké retenčních nádrží. Bylo provedeno několik desítek metrů protlaků pod komunikacemi ve správě SÚS. Celou výstavbu komplikovalo velké množství spodní vody a nepříznivé klimatické podmínky.

Vzhledem k složitým poměrům bylo nutné použít množství mechanizace z našeho rozsáhlého strojového parku.

Vše bylo provedeno v dohodnutých termínech a požadované kvalitě.

Technické údaje

InvestorAlfasped a Jablotron
Termín realizaceSrpen 2015 - Duben 2016
LokalitaRychnov u Jablonce nad Nisou