19

Letkov – V Podlesí II

V Letkově jsme realizovali výstavbu kompletní infrastruktury pro novou obytnou zónu. Stavba byla rozdělena na dvě etapy. V první etapě bylo realizováno 2300 m splaškové kanalizace DN 250, 740 m přípojek splaškové kanalizace, 2200 m dešťové kanalizace DN 250 – DN 400 a 2210 m vodovodního řadu DN 160 – DN 90 a 650 m vodovodních přípojek DN 32. Tato etapa byla dokončena do 1/2013.

Ve druhé etapě byly dokončeny zbylé inženýrské sítě – rozvody plynu, silnoproudé rozvody včetně realizace zděných pilířů z lícových cihel, veřejné osvětlení. Stavební parcely byly napojeny na nové místní obslužné komunikace, propojené okružní křižovatkou o průměru 26 m. Celková plocha asfaltových komunikací byla 14000 m2 + 2500m2 na žulová stání pro osobní vozidla. Nakonec byly provedeny sadové úpravy a svislé a vodorovné dopravní značení.

Technické údaje

InvestorVýstavba PUBEC s.r.o.
Termín realizaceČervenec 2012 - Únor 2014
LokalitaLetkov