13

KRALOVICE – Manětínská ul.

Předmětem stavby Kralovice – Manětínská ulice byla stavební úprava komunikace II. třídy ve městě Kralovice. Stavební úprava zahrnovala především výměnu krytových vrstev vozovky včetně její sanace, osazení nových silničních a chodníkových betonových obrubníků, zřízení nového odvodnění povrchových vod a s tím i spojené vybudování nových uličních vpustí, vybudování nových parkovacích stání včetně vjezdů na jednotlivé parcely. Dále byla provedena kompletní rekonstrukce chodníků, zřízení dvou středových ostrůvků včetně jejich veřejného osvětlení, provedení svislého a vodorovného dopravního značení. Na závěr byly veškeré zelené plochy osety travním semenem.

Technické údaje

InvestorSÚS Plzeňského kraje, Příspěvková Organizace, Město Kralovice
Termín realizaceŘíjen 2016 - Duben 2017
LokalitaKralovice, Manětínská ul.