19

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ SILNICE III/16910 V ÚSEKU SRNÍ – MODRAVA – FILIPOVA HUŤ

Předmětem stavby „III/16910 Srní – Antýgl“ byla stavební úprava komunikace III. třídy v úseku Srní – Antýgl. Stavební úprava zahrnovala především výměnu krytových vrstev vozovky v úseku 4,5 km, rekonstrukci dvou mostních objektů (most ev. č. 16910-3 přes Hrádecký potok za obcí Srní a Most ev. č. 16910-4 přes Vydru u Antýglu), rekonstrukci 15 ks trubních propustků, odstranění 51 ks stromů, úpravu silničních příkopů (svahování, dláždění), úpravu autobusových zastávek, osazení dřevoocelových a ocelových svodidel, sněhových tyčí a provedení nového vodorovného značení včetně opravy stávajícího svislého dopravního značení.

Technické údaje

InvestorSÚS Klatovy, Příspěvková Organizace
Termín realizaceKvěten 2016 - Září 2016
LokalitaSrní - Antýgl