19

KANALIZACE A ČOV PRO OBEC PRÁDLO A NOVOTNÍKY

V Obci Prádlo a Novotníky jsme vybudovali kanalizační systém pro obec Prádlo a její obecní část Novotníky. Systém odkanalizovaní je realizován oddělenou kanalizací, kdy splaškové vody jsou likvidovány na čistírně odpadních vod ČOV Prádlo. Součástí stavby kanalizace bylo vysazení odboček a samotné provedení jednotlivých kanalizačních přípojek na hranici pozemků.

Prádlo

Splašková kanalizace v Prádle je dělena řekou Úslavou a čerpací stanicí ČSOV1 na tři části. Pravobřežní část kanalizace z východní části obce je tvořena gravitačními stokami z materiálu PP-UR2 DN 250 a DN 300 o celkové délce 878,3 m a 514,6 m, PVC DN 150 – 110,8 m a přečerpáním v ČSOV 4, která je svedena přímo do ČOV Prádlo. Část obce směrem na Novotníky je gravitačními stokami z materiálu PP-UR2 DN 250 a DN 300 o celkové délce 794,5 m a 716,8 m, PVC DN 150 – 127,1 m svedena do přečerpávací stanice ČSOV 1. Výtlak z přečerpávací stanice ČSOV 5. Výtlačný řad PE 90 délky 296 m z ČSOV. Levobřežní část kanalizace je gravitačními stokami svedena přímo do malé ČOV Ovčín.

ČOV Prádlo

Objekt ČOV je tvořen železobetonovou vanou zapuštěnou do terénu, která je přepážkami rozdělena na jednotlivé provozní úseky. Nad touto vanou je vyzděn jednopatrový objekt z cihelných bloků POROTHERM, ve kterém je umístěno technické zázemí. Zastřešení objektu tvoří dřevěný krov a krytina z betonových tašek. Sdruženému objektu ČOV předchází prefabrikovaná čerpací jímky s česlicovým košem.  

Novotníky

Splašková kanalizace v Novotníkách je tvořena gravitačními stokami z materiálu PP-UR2 DN 250 – 883,5 m, PVC DN 160 – 95,5 m a svedena do přečerpávací stanice ČSOV 2 a ČSOV 3. Provoz obou ČOV a všech ČSOV je zajištěn z pěti el. přípojek. Napojení ČOV na zdroj vody je realizováno vodovodní přípojkou napojenou na obecní vodovod PE 63, délky 64,75 m.

Technické údaje

InvestorObec Prádlo
Termín realizaceČervenec 2012 - Říjen 2013
LokalitaObec Prádlo a Novotníky u Nepomuka