OLYMPUS DIGITAL CAMERA

II/605 Okružní křižovatka Křimická

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávající průsečné křižovatky silnic II. a III. třídy na malou okružní křižovatku s průměrem 30 m. Současně s kompletní výměnou konstrukce vozovky byly nově provedeny zastávkové zálivy pro autobusy, přilehlé chodníky, odvodnění komunikací, přeložky veřejného osvětlení, nové oplocení z KB bloků a sadové úpravy.

Součástí rekonstrukce komunikace byla i rekonstrukce stávajících nevyhovujících jednotných stok. Jednalo se o rozsah 180 m bet. trub DN 800, 125 m bet. trub DN 600 a 102 m kameninových rour DN 300mm. Výměna rour byla prováděna bez odstávky stoky a rekonstrukce komunikace byla prováděna s částečným omezením provozu.

Technické údaje

InvestorSÚS PK a Statutární město Plzeň
Termín realizaceDuben 2014 - Říjen 2014
LokalitaKřimice