Hradec

HRADEC U STODA – OBYTNÁ ZÓNA

Kompletní výstavba nové obytné zóny pro 40 rodinných domů.
Proběhla realizace dešťové a splaškové kanalizace, retenční nádrže, studničního vrtu, komunikace s dlážděným povrchem, provedení sadových úprav a osazení sloupů a svítidel VO.
Stavba probíhala ve dvou etapách.

Technické údaje

InvestorObec Hradec
Termín realizacelistopad 2011 - květen 2021
LokalitaHradec u Stoda