Greenways

GREENWAYS LITICE

Celý název stavby je GREENWAYS – sportovně rekreační trasy v údolí řek, Plzeň Radbuza, úsek Litice.

Akce obsahuje kompletní výstavbu nové obousměrné smíšené stezky pro chodce a cyklisty s živičným povrchem. Významným prvkem stavby je přemostění řeky Radbuzy novou ocelovou lávkou tvořenou dvěma oblouky, dále pak výstavba opěrných zdí na pravém i levém břehu řeky a provedení sadových úprav.

Technické údaje

InvestorStatutární město Plzeň, Odbor investic MMP
Termín realizaceúnor 2019 - říjen 20019
LokalitaPlzeň - Litice