19

Fotbalový stadion Plzeň – Štruncovy sady

Na této stavbě jsme realizovali skrývky ornice, demolice stávajících objektů a následné provedení kompletních HTÚ pro objekty jižní, severní a východní tribuny o výměře cca 9000 m3. Provedení kompletních zpevněných rozptylových ploch pro návštěvníky, parkoviště s kapacitou 61 parkovacích míst to vše o výměře 8800 m2 . Další částí bylo provedení infrastruktury, areálová dešťové kanalizace v kamenině DN 400 – DN 250 v délce 426 m s 2 ks výústních objektů s žulovým obdlážděním. Realizace splaškové kanalizace v kamenině DN 200 v délce 365 m včetně ZTI pro jednotlivé objekty a areálového vodovodu z tvárné litiny DN 100 v délce 388 m včetně vodovodních přípojek k jednotlivým objektům. Provedení finálních terénních úprav se sadovými úpravami.

Technické údaje

InvestorPlzeňský kraj
Termín realizaceKvěten 2011 - Prosinec 2011
LokalitaPlzeň - Město