Ejpovice

EJPOVICE – KANALIZACE, 2. ETAPA

Provedení kanalizačních stok v délce 3 700 m včetně doplnění vrstev komunikací.

Součástí zakázky byly opravy všech dotčených komunikací, provedení nového asfaltového krytu, přeložky a prodloužení vodovodu a výstavba dětského hřiště.

Technické údaje

InvestorObec Ejpovice
Termín realizacečervenec 2017 - listopad 2019
LokalitaEjpovice