OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Distribuční a skladovací centrum LASSELSBERGER, závod Chlumčany

Mezi naše větší zakázky v roce 2016 patřila výstavba skladové haly včetně inženýrských sítí a zpevněných ploch pro Lasselsberger Chlumčany. Stavební práce byly zahájeny demolicí stávajících nevyužívaných objektů včetně roztřídění materiálu pro další využití. Následovalo provedení HTÚ v objemu – výkopy 34 240 m3, hutněné násypy 16 500 m3, stabilizace pláně pomocí hydraulických pojiv v rozsahu 33 600 m2. Na takto připravený podklad byl proveden zhutněný podsyp ze štěrkodrtě se zakalením drobného kameniva pro možnost pokládky podlahové izolace. Součástí výstavby bylo i provedení přeložek stávajících a vybudování nových inženýrských sítí. Jednalo se o provedení dešťové kanalizace PVC KG DN 250 – 175 m, DN 300 – 125 m, DN 400 – 210 m, DN 500 – 320 m, DN 600 – 120 m, sklolaminát DN 700 – 15 m, splaškové kanalizace PVC KG DN 300 – 67 m, DN 400 – 322 m, přeložka průmyslové kanalizace KG PVC DN 500 -120 m, přeložka odpadní vody PE DN 180 – 523 m, přeložka provozní vody PE DN 160 – 184 m, přeložka vody pro bytové domy PE DN 63 – 129 m, DN 160 – 200 m, přeložka vody na Okrovnu PE 160 – 1 325 m, vodovody PE DN 160 – 400 m, DN 40 – 60 m a přeložka odvodňovacího příkopu v délce 210 m + zatrubnění TZH v délce 64 m. V poslední fázi realizace jsme provedli zpevněné plochy a komunikace včetně odvodnění v rozsahu komunikace z asfaltobetonu 5 950 m2, ze zámkové dlažby 350 m2, chodníky ze zámkové dlažby 500 m2 a panelové komunikace v ploše 570 m2.

Technické údaje

InvestorLasselsberger s.r.o.
Termín realizaceDuben 2016 - Prosinec 2017
LokalitaChlumčany - areál Lasselsbergru