demolicni_prace

Demoliční práce

Provádíme demoliční práce jakéhokoliv druhu. Naše stavební stroje disponují příslušenstvím přesně určeným pro demoliční práce (demoliční drapák, drtící nůžky, bourací kladivo, rozrývač, třídící lžíce). Díky kvalifikovaným technikům jsme schopni provádět i ty nejsložitější demolice. Kvalita a bezpečnost je pro nás na prvním místě.

Provádíme:

  • kompletní bourací a demoliční práce
  • drcení a třídění kamene, betonu, stavební suti a asfaltových ker
  • demolice staveb a jejich částí
  • recyklace stavebního odpadu mobilními recyklačními linkami (recyklace prováděné v místě demolice)

Zajistíme Vám třídění a recyklaci stavebních odpadů. Díky třídící lince jsme schopni materiál z demolic roztřídit na jednotlivé frakce, u kameniva např. 0/32 a 0/63. Výhodou třídění je následná možnost opětovného použití materiálu.