16

Demolice objektu BO 400 – Vysoká přádelna

Nedaleko historického centra Berouna se nacházela vysoká přádelna firmy TIBA.

Z důvodu rekultivace celého areálu prováděla Naše firma kompletní demolici celého objektu včetně přilehlých zpevněných ploch. Nejprve bylo provedeno kompletní vyklizení celého objektu, přetřídění materiálů a jejich likvidace na řízených skládkách. Poté došlo k odstranění vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace. Celá budova měřila v nejvyšším místě 33 m. Proto byla práce prováděna pomocí demoličního bagru Caterpillar 330 se speciálním demoličním ramenem, kterému pomáhalo několik dalších 30-ti tunových bagrů. Během celé demolice bylo nutno provádět zkrápění pro snížení prašnosti a co nejmenší dopad na okolní výstavbu.

Po provedení demolice byly využity Naše mobilní drtičky a třídičky pro roztřídění veškeré sutě na dále využitelný recyklát. Celé území bylo po demolici srovnáno cihelným recyklátem, aby byla možnost využití pro další výstavbu.

Technické údaje

InvestorESSALAR a.s.
Termín realizaceZáří 2011 - Říjen 2011
LokalitaBeroun