13

Demolice mostů Městský okruh Domažlická – Křimická v Plzni

V rámci realizace městského okruhu Plzně bylo nutné ve velmi krátkém termínu realizovat demolici mostu na nepoužívané vlečce a o několik desítek metrů vzdálený most na hlavní trati mezi Plzni a Stříbrem. Z důvodu výluky možné jen několik dnů, bylo první den během dopoledne provedeno rozebrání kolejí, odstranění železničního svršku a zahájena demolice mostovky. Během nepřetržitých prací byla v nočních hodinách mostovka kompletně rozebrána a beton převezen na deponii. Druhý den se započalo s postupnou demolicí křídel mostu. Po úspěšném odstranění bylo potřeba v místě odstraněného mostu dosypat násyp ze zlepšené zeminy o mocnosti 800 m3 hutněný a zkoušený po 30 cm vrstvách. Poté byl proveden železniční svršek. Během třetího dne v ranních hodinách byli Naše práce hotové a již po během poledne místem projížděl první rychlík.

Technické údaje

InvestorSÚS PK
Termín realizaceČervenec 2013
LokalitaMěstský okruh Domažlická - Křimická v Plzni