DCIM100MEDIADJI_0105.JPG

Demolice mostů č. 36, 37 D10 Březina

Na dálnici vedoucí z Prahy do Liberce u obce Březina se nachází celkem čtyři mosty, z toho dva směrem na Liberec a dva směrem na Prahu. Z důvodu havarijního stavu mostů bylo u mostu ev. č. 10-036 délky 52,2 m provedeno kompletní snesení během 23 hodinové uzavírky. Celý most byl rozbourán a odvezen na deponii, kde bylo provedeno předrcení a odvoz recyklátu na další využítí. Pro výstavbu nového mostu bylo potřeba provést cca 600 m3 výkopů.

Na mostě ev. č. 10-037 délky 300 m bylo provedeno odstranění říms včetně bočních prefabrikátů, očištění mostovky od izolace a vybourání mostních závěrů. Z důvodu výšky mostu okolo 15 m bylo nutno použít speciálních plošin pro demontáž odvodnění zavěšeného pod mostem.

Celou demolici značně ztěžoval fakt, že pod mostem vede frekventovaná železniční trať a řeka. Z tohoto důvodu bylo nutno vybudovat stovky metrů příjezdových komunikací a provádět práce přes noc pro co nejmenší dopad na železniční dopravu.

Technické údaje

InvestorŘeditelství silnic a dálnic ČR
Termín realizaceBřezen 2017 - Duben 2017
LokalitaDálnice D10, exit Březina