Lubenec

D6 LUBENEC – OBCHVAT

Stavba D6/R6 Lubenec-obchvat je první etapou novostavby jednoho z úseků dálnice D6 Praha-Karlovy Vary-Cheb. Jedná se o prostřední úsek na území Ústeckého kraje. Jeho délka je cca 4,9 km.

Trasa dálnice obchází obec Lubenec a výrazně ji odlehčí od těžké nákladní dopravy a celkově zlepší žití v obci.

Stavba obsahuje celkem šest mostních objektů, ke kterým jsou vybudovány násypy z lehčeného keramického kameniva, které odlehčí nestabilnímu podloží pod stavbou. V prostoru stavby je severně od Lubence nová mimoúrovňová křižovatka.

Při výstavbě bylo zapotřebí odtěžit a přemístit více jak 600 000 m3 zeminy. Pod celou stavbou byly provedeny sanační a drenážní vrstvy a to v celé délce trasy tedy necelých pěti kilometrů. S tím souvisí i vybudování drenážního potrubí v délce 10 kilometrů.

Technické údaje

InvestorŘSD ČR
Termín realizaceříjen 2018 - srpen 2021
LokalitaLubenec, okres Louny