17

Cyklostezka Jeneč – Dobrovíz

Jednalo se o stavbu samostatně vedené cyklostezky, která začíná na severním okraji obce Jeneč v prostoru křižovatky silnic III/0066 a III/0066h. V tomto místě byly odstraněny betonové panely a nahrazeny zátarasem ze citybloků. Byla provedena skrývka ornice v trase cyklostezky a odkop zeminy o objemu 650 m3. Následně byly provedeny konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě a r-materiálu. Finální povrch cyklostezky je zpevněný ze živičného povrchu v šíři 2,5 m včetně krajnic ze štěrkodrtě. Zhruba po 200 m se stáčí severním směrem a následně klesá ke stávajícímu mostu přes rychlostní komunikaci R6, kde se napojuje na stávající chodník. Zde bylo zřízeno místo pro otáčení údržby. Na severním konci mostu byl proveden propustek s obkladem čel ze žulového kamene. I zde bylo zřízeno místo pro otáčení údržby. Dále po zhruba 70 m se před okružní křižovatkou stáčí na východ a vede podél připravované nové komunikace. Po zhruba 230 m je ukončena a napojena do křižovatky silnic III/0066h a III/0073. Celková délka cyklostezky je 680 m. Odvodnění je zajištěno pomocí betonových odvodňovacích žlabů, bylo položeno celkem 100 m. V místě rampy navazující na jižní konec most přes R6 bylo osazeno zábradlí délky cca 85 m na levé straně a 7 m na pravé straně. Na závěr bylo osazeno svislé dopravní značení.

Technické údaje

InvestorPanattoni Europe
Termín realizaceListopad 2016/ - Leden 2017
LokalitaJeneč