13
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o. – rozšíření areálu a přístavba autocentra Plzeň

Předmětem prací bylo vybudování komunikací a zpevněných ploch okolo nové přístavby Autocentra Šmucler. Jednalo se o provedení odkopů pro komunikace v ploše 4 000 m2, provedení odvodnění do stávajících kanalizačních stok, provedení konstrukčních vrstev pro komunikace a zpevněné plochy, provedení komunikace z asfaltobetonu v rozsahu 2 500 m2, komunikace a parkovací stání ze zámkové dlažby 1 000 m2, chodníky ze zámkové dlažby 120 m2, zpevněné komunikace asfaltovým recyklátem 200 m2 a provedení litého asfaltu s vsypem pro parkování vozů na žel. bet. stropu garáží. Součástí výstavby bylo i provedení dvou výjezdů z Autocentra na místní komunikaci.

Technické údaje

InvestorJan ŠMUCLER
Termín realizaceBřezen 2016 - Květen 2016
Lokalitastávající autosalon, Borská ulice v Plzni