13

ROZŠÍŘENÍ AREÁLU A PŘÍSTAVBA AUTOCENTRA JAN ŠMUCLER

Předmětem prací bylo vybudování komunikací a zpevněných ploch okolo nové přístavby Autocentra Šmucler. Jednalo se o provedení odkopů pro komunikace v ploše 4 000 m2, provedení odvodnění do stávajících kanalizačních stok, provedení konstrukčních vrstev pro komunikace a zpevněné plochy, provedení komunikace z asfaltobetonu v rozsahu 2 500 m2, komunikace a parkovací stání ze zámkové dlažby 1 000 m2, chodníky ze zámkové dlažby 120 m2, zpevněné komunikace asfaltovým recyklátem 200 m2 a provedení litého asfaltu s vsypem pro parkování vozů na žel. bet. stropu garáží. Součástí výstavby bylo i provedení dvou výjezdů z Autocentra na místní komunikaci.

Technické údaje

InvestorJan ŠMUCLER
Termín realizaceBřezen 2016 - Květen 2016
Lokalitastávající autosalon, Borská ulice v Plzni