dav

AREÁL BACHL – HALA I

V těsné blízkosti dálnice D5 mezi Prahou a Plzní u obce Žebrák byla na zelené louce vystavěna nová hala o rozměrech skoro 10 000 m2 pro významného výrobce autoskel firmu Saint Gobain.

Společně s přípravou pláně pro halu a navezení štěrkových vrstev pod betonovou podlahu bylo potřeba přivést veškerou infrastrukturu potřebnou pro plné fungování nové haly. Proto Naše firma vystavěla novou podzemní retenční nádrž, kompletní odkanalizování celého areálu i splaškových vod z haly. Pro vytápění haly byl zaveden plynovod a pro zamezení rizika požáru byl položen požární řad od sprinklerové stanice včetně připojení areálu na pitnou vodu. Kvůli neporušení stávající komunikace byly pro všechny přípojky inženýrských sítí provedeny zemní protlaky.

Okolo areálu vede potok, který byl v délce skoro 400 m kompletně vyčištěn a proveden zához lomovým kamenem pro rychlý odvod dešťové vody.
V sousedství této haly je plánována další průmyslová výstavba. Proto bylo též realizováno připojení celé budoucí průmyslové zóny novou páteřní komunikací včetně odvodnění uličními vpusťmi.

Ve finální fázi jsme provedli napojení na komunikaci mezi Žebrákem a Tlusticemi, vytvořením nového odbočovacího pruhu a provedení živičných vrstev.

Technické údaje

InvestorPanattoni Europe
Termín realizaceBřezen 2016 - Červen 2016
Lokalitažebrák